Kontaktskjema for Redd Barna Våre

Grunnet mye SPAM har r-b-v fått et eget kontaktskjema. Her kan seriøse kontakte oss.

IKKE KONTAKT FOR Å PRESENTERE BARNEVERNSAKER ELLER FOR Å FÅ RÅD!
DET ER SLIKT FORUMET ER TIL FOR. KUN I FORUMET KAN DU/DERE FÅ SVAR.
I FORUMET ER DU/DERE VELKOMMEN MED HENVENDELSER OM BARNEVERNSGALSKAP.

I bloggen http://gfsr.r-b-v.net er det flere i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
som har lagt ut telefonnummer og mail, slik at barnevernsoffer kan kontakte dem.
Her er plassen deres i r-b-v's forum. Det er mer oversiktlig. Her finner barnevernsofre folk å kontakte.

Vil du hjelpe andre med å få kontakt med noen, så spre denne plakaten med kontaktnavn og tlf.
Hvorfor blir ikke DU kontaktperson. Ta kontakt med de på plakaten for dette. De trenger å bli mange flere!

Det har ingen hensikt å kontakte r-b-v's datatekniske administrator for personlige barnevernsaker.

Vennligst skriv ditt navn:

Din e-post:

Skal vi kontakte deg?

Ja  Nei

Hvilke virksomheter gjelder det?

Forum   Opprop  Blogg  Gjestebok  Annet

Hva handler e-posten om?

 (Velg flere ved å holde nede CTRL og klikk)

Her kan du skrive en beskjed:

Vil du heller fortelle andre om Redd Barna Våre kan det gjøres via denne lenken.

Tilpasset norsk og Redd Barna Våre av Arild Holta.
This form and its free FormMail processor supplied by www.tectite.com, creators of software copy protection.